מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופוסות? כל מה שרציתם לדעת וחששתם לשאול

ייפוי כוח מתמשך

המודעות לגבי הנושא של מתן אפוטרופסות עלתה באופן משמעותי לאור הסיפור של הזמרת בריטני ספירס, וזאת לאחר שורה של סרטים שהעלו ממצאים מטרידים לגבי אפוטרופסות של אביה של הכוכבת אשר קיבל שליטה מלאה על חייה למשך כ-13 שנים, עד לביטול שזכה לתהודה עולמית. אולם, בריטני ספירס איננה לבד וחשוב לדעת כי מתן אפוטרופסות הוא אחד הכלים המשפטיים המשמעותיים ביותר, וזאת כחלק מהבנה כי במצב שבו אדם איננו מסוגל לקבל החלטות או לדאוג למצבו בעקבות בעיות קוגניטיביות, בית המשפט ימנה בעבורו מוסד או אדם אחר אשר נכנס לנעליו וקובע בעבורו כיצד יתנהלו חייו. בישראל, בית המשפט לענייני משפחה הוא זה שקיבל את הסמכות לקבוע האם אדם כשיר או לא לקבל החלטות ובהתאם לכך הוא יכול למנות ללא אישורו אדם זר שהוא אינו מכיר או לחילופין בן/בת משפחה שמונו על ידי בית המשפט לטובת מינוי האפוטרופסות. המינוי שנעשה לטובתו של אדם זכה לביקורות קשות ביותר מצד הציבור בעקבות מינוי המתבצע לכל החיים וללא שקיפות, למעט תסקיר שהאפוטרופוס מחויב לספק לבית למשפט, אולם לאור העומס בתי המשפט אינם מצליחים לפקח כראוי ולעיתים נוצר מצב שבמסגרתו האדם/המוסד הממונה אינו מדווח כלל על הנעשה.

ייפוי כוח מתמשך – חלופה משמעותית המאפשרת לצמצם את שימוש באפוטרופסות

כפי שציינו, בשנים האחרונות נמתחת ביקורת ציבורית עזה כלפי מוסד האפוטרופסות, בייחוד בשל טענות על פגיעה ממשית בזכויות אדם. מדינות מערביות רבות כמו קנדה, ארה"ב, צרפת ולאחרונה גם ישראל החלו לקדם את הנושא של ייפוי כוח מתמשך כחלופה המאפשרת לצמצם את השימוש בכלי של אפוטרופסות, בשל היכולת של כל אדם מעל גיל 18 לקבוע מראש מי יטפל בענייניו כאשר לא יהיה כשיר לכך. ייפוי כוח מתמשך הוא תיקון חוק מהפכני שזוכה לגיבוי מצד ארגוני זכויות אדם כמו גם המערכת המשפטית אשר הבינה כי השימוש באפוטרופסות הוא כלי משפטי בעל השלכות דרמטיות, בייחוד לאור העובדה כי הוא לא מוגבל ולא מפוקח. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי לכל דבר ועניין שמאפשר לכל אדם לקבוע מראש לצד יכולת להגביל את תקופת הזמן לצד ניהול המתבצע רק בעבור נושאים ספציפיים שהוגדרו מראש כמו למשל רכוש, מגורים או נושאים רפואיים.

כל מה שצריך לדעת אודות ייפוי כוח מתמשך

עריכה של ייפוי כוח מתמשך ניתן לבצע באמצעות עורך דין בעל הכשרה המסמכים אותו לאשש ולחתום על מסמך זה, מטעם האפוטרופוס הכללי. תפקידו של עורך הדין הוא גם לוודא כי עריכת המסמך מתבצעת על פי הרצון החופשי של המבצע, וכי הממונה מבין את המוטל עליו, כל זאת מתוך מטרה להבטיח כי המסמך יאושר כדין וכי הממונה אינו בעל עניין אישי. האפשרות של עריכה וחתימה על מסמך זה מהווה ללא ספק את האלטרנטיבה הטובה ביותר לנושא של אפוטרופסות, בייחוד בשל ההתאמה האישית – הן מבחינת היכולת למנות אדם אחד או יותר כמו גם לוודא כי היקף הסמכות ניתן בהתאם לצרכים האישיים, כולל פיקוח הדוק, בניגוד לחלופה המסורתית. חשוב לציין בנקודה זו כי ישנם מספר סוגים של ייפויי כוח ועל כן חשוב לוודא כי עריכת המסמך מתבצעת בליווי אישי מצד עורך דין אשר מתמחה בתחום וכן מוודא כי עריכת ההסכם והפקדתו למשרד המשפטים מתבצעת כחוק.

לסיכום

הנושא של אפוטרופסות נמצא במחלוקת משפטית וציבורית עזה. חשוב לדעת כי ישנה חלופה נוספת שיכולה לסייע לכל אדם לקבל החלטה עוד כאשר הוא כשיר לכך לגבי מי יהיה אחראי על יינו, כל זאת מתוך מטרה להבטיח כי בעת הצורך –  יהיה אדם או מספר מבוגרים שיהיו אחראיים על עניינו, מבלי שיחשוש מניגוד ענייניים או קבלת החלטות שעלולה להוביל לפגיעה ממשית בחירות האדם – הזכות הבסיסית ביותר השמורה לכל אדם, גם למי שאינו כשיר לכך.

נגישות